Ungdomsledarutbildning – ULK I-III

Ungdomsledardutbildningen är en ledarutbildning som vänder sig till dig som vill vara med och stödja barn och ungdomsverksamhet i Din förening – vara ledare. 

Utbildningen arrangeras under minst sex utbildningsdagar i våra 19 distrikt.

Därefter kan man gå vidare på fördjupningskurser i ledarskap, på barns vis, ryttare är idrottare, föreningskunskap och hästkunskap.

Svenska Ridsportförbundets ungdomsledarutbildning anordnas av distrikten.

Utbildningen är vanligen fördelad över tre helger, sex dagar.

Det ges hemuppgifter mellan de olika stegen som kunskapsmässigt bygger på varandra.

Medlemmar i föreningar anslutna till SvRF är välkomna att söka. Ålder från 16 år, minimiålder 15 år.
Mål:

-Att få insikt i SvRF´s tankar om gott ledarskap
- Att få insikt i barn och ungdomars utveckling och därmed få förståelse för barns- och ungdomars beteende i olika situationer.
- Att kunna planera och genomföra aktiviteter och utbildningar i klubbens barn- och ungdomsverksamhet.
- Att få förståelse för hur viktigt säkerheten är i samband med hästar och ryttare.                                                                            -Att utveckla en god hästhållning/horsemanship.                               
- Att ge deltagarna förutsättningar för att kunna arbeta aktivt i föreningsverksamheten i klubben.