Arbetsplikt och belöningssystem för medlemmarHej och varmt välkomna till Mantorpsryttarna

hoppas du ska känna dig som en i gänget!!


Vi hoppas att du kommer att uppskatta årets aktiviteter som medlem i föreningen. Vi är en ideell förening med begränsade resurser, men vi hoppas kunna växa och utvecklas genom gemenskap, glädje och sammanhållning för ryttare i alla discipliner och åldrar. Vi erbjuder träningar och arrangerar tävlingar i hoppning, dressyr och fälttävlan.

Vi är helt beroende av våra tävlingar då de är en stor inkomstkälla för föreningen. Dessa inkomster hjälper i hög grad till med att hålla nere priset på våra aktiviteter så att så många som möjligt kan utöva vår underbara sport. För att arrangera tävlingar behövs det ideell hjälp.

Föreningsverksamheten är inte vinstdrivande, alla intäkter går tillbaka till medlemmarna.
Klubben satsar varje år stora belopp på sina framgångsrika lag i alla tre discipliner samt återinvesterar i tävlingsverksamheten för att öka kvalitén på evenemang som anordnas.

Det är obligatoriskt att du som aktiv medlem ställer upp som funktionär inför och under tävlingar. Föreningen kommer att behöva din hjälp under två tillfällen under 2020. Är du vårdnadshavare till barn under 15 år ska du som målsman, p.g.a. säkerhetsskäl, bemanna de olika posterna (gärna tillsammans med ditt barn). Systemet är nytt från och med 2015 och kommer att utvärderas för bästa effekt i framtiden.

Inför och under tävling finns olika arbetsuppgifter som t.ex. cafeteria, parkering, hinderbyggnad, städning, sekretariat, in- och utsläpp till tävlingsbanan mm. vilket betyder att du inte behöver ha särskilda förkunskaper för att bemanna posterna. Du behöver inte heller fatta några tävlingsbeslut. Har du några frågor, kontakta respektive sektion eller maila tavling@mantorpsryttarna.com

  

 

Boka därför redan nu in tävlingsdagar i er kalender. Meddela funktionärsansvarig (mail) så tidigt som möjligt vilka tävlingar ni är intresserade av att hjälpa till vid. I annat fall kommer föreningen att sammanställa ett funktionärsschema där du blir tilldelad dag. Inför varje tävling kommer också anslag att sättas upp där du kan anmäla dig.

Fr. o m. 2015 finns ett bonussystem som gäller allt arbete föreningen ber om och som överstiger de 16 timmar som är obligatoriskt. Detta innebär att du får poäng för detta överstigande arbete och dessa poäng genererar fördelar utefter antal timmar. Exempel på dessa fördelar kan vara clinics/kurser, subventionerad träning, resa till Globen/Scandinavium eller liknande, allt utefter hur mycket du hjälp till.


Det är upp till var och en att rapportera in sina timmar till den som har ansvar för aktiviteten, under tävlingar är detta funktionärsansvarig, under andra aktiviteter meddelas vem som är ansvarig vid anmälan. Man väljer själv vem som ska ha timmarna, en förälder kan till exempel ge sina timmar till sitt barn.

Tack på förhand!!

Välkomna till härliga tävlingsår!

 

 

Anmälan till MR – blanketten ”Mina Insatser”

Namn (V G Texta)_____________________________________________

Telefon________________________ Mobil_________________________

E-mail ______________________________________________________
För anmälan använd denna blankett och lämna den till resp sektion. Årsmötet fastställer mina insatser/arbetsplikt omfattning. Samtliga medlemmar i föreningen behöver per år bidra med minst 8 + 8 timmars ideellt arbete, dvs helt utan ersättning, i form av skötsel och underhållsarbete eller medverka vid tävling på MR. Minimi ålder är 15 år annars är det målsmans ansvar att bemanna (gärna tillsammans med barnet).MR:s tävlingar
Dag Datum Tid Mitt val Notering