Utebanan Utebanan Ridhuset Ridhuset
Klasser  LB:1  LA:1  LB:2 LA:3
Skrivare   Agneta   Agneta  Rebecka M Rebecka M
Insläpp   Elin  Elin  Sonja  Maria P
Protokoll  Elin  Elin  Sekretariatet  Sekretariatet
Speaker 15-15:15 Marie-Louise, 15:15-16:10 Emma A, 16:10-17:00 ca? ca 17:00 Ann-Marie    
Räknare och sekretariatansv Monica och Birgitta   

 

 

 

Städning

   
Läktare l  
Avspärrningar 

 

 
Cafeterian    
Dressyrstaket