Fredag
Klasser 14:00  MsvA:1 (10 starter) MsvB:2 (20 starter)  Msv A:1  (10 starter)
Skrivare      
Insläpp  Maria G  Maria G  Maria G eller Maria P  
Protokoll Sekretariat Sekretariat Sekretariat
Speaker Pierre Pierre  Pierre
Räknare

Marie-Louise och Monica

 

Marie-Louise och Monica  Marie-Louise och Monica
Lördag
Klasser  8:00 MsvB:1 (20 starter)  MsvB:5 (15 starter) FEI Lagprogram J (8 starter) MsvA:1 (15 starter) Intermediaire I (15 starter) Intermediaire A (5 starter) Intermediaire II (10 starter)
Skrivare       Erika  Helene J  Helene J  Lena-Karin  Lena-Karin  Lena-Karin
 Erika    Jarmila  Jarmila  Jarmila
      Emma   Emma  Emma
Insläpp          Maria P  Maria P  Maria P
Protokoll  Sekretariatet  Sekretariatet  Sekretariatet  Sekretariat  Sekretariat  Sekretariat  Sekretariat
Speaker Pierre  Pierre  Pierre Pierre Pierre  Pierre Pierre
Räknare   Marie-Louise och Monica  Marie-Louise och Monica  Marie-Louise och Monica  Marie-Louise och Monica  Marie-Louise och Monica Marie-Louise och Monica Marie-Louise och Monica

 Söndag

 Klasser 8:00 FEI Intermediaire I (15 starter) FEI Grand prix (10 starter) FEI Intermediaire B (5 starter) Prix S:t Georges (15 starter) FEI ind mästerskaps (8 starter) MsvB:5 (20 starter)  MsvB:1 (15 starter)
 Skrivare    Monica N   Monica N  Monica N  Emma    Emma       
 Susanna  Susanna   Susanna    
  Helene J  Helene J  Helene J    
 Insläpp  Ann-Sofi   Ann-Sofi   Ann-Sofi          
Protokoll  Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat  Sekretariat  Sekretariat  Sekretariat
 Speaker Pierre  Pierre   Pierre   Pierre   Pierre   Pierre   Pierre
 Räknare

 Marie-Louise och Monica

 Marie-Louise och Monica

 Ann-Marie 

  Marie-Louise och Monica Ann-Marie   Marie-Louise och Monica Ann-Marie    Marie-Louise och Monica   Marie-Louise och Monica  Marie-Louise och Monica

 

 Extra personer Ann-Marie 

 

Städning

   
Läktare l  
Avspärrningar 

 

 
Cafeterian    
Dressyrstaket