Fredag
Klasser 14:00  MsvA:1 (10 starter) MsvB:2 (20 starter)  Msv A:1  (10 starter)
Skrivare Lena-Karin Lena-Karin  Lena-Karin
Insläpp  Maria G  Maria G  Maria G eller Maria P  
Protokoll Sekretariat Sekretariat Sekretariat
Speaker Pierre Pierre  Pierre
Räknare

Marie-Louise och Monica

 

Marie-Louise och Monica  Marie-Louise och Monica
Lördag
Klasser  8:00 MsvB:1   10:15 MsvB:5  12:05 FEI Lagprogram J  14:00 MsvA:1  16:15 Intermediaire I  18:05 Intermediaire A  18:50 Intermediaire II 
Skrivare   Linda L    Erika  Helene J  Helene J  Lena-Karin  Lena-Karin  Lena-Karin
 Jeanette  Jeanette  Jarmila  Jarmila  Jarmila
 Erika   Kajsa  Emma   Emma  Emma
Insläpp  Nellie  Anna  Anna  Marcus  Maria P  Maria P  Maria P
Protokoll  Sekretariatet  Sekretariatet  Sekretariatet  Sekretariat  Sekretariat  Sekretariat  Sekretariat
Speaker Pierre  Pierre  Pierre Pierre Pierre  Pierre Pierre
Räknare   Marie-Louise och Monica   Marie-Louise och Monica Ann-Marie  Marie-Louise och Monica Ann-Marie  Marie-Louise och Monica Ann-Marie  Marie-Louise och Monica Marie-Louise och Monica Marie-Louise och Monica

 Söndag

 Klasser 8:00 FEI Intermediaire I  9:40 FEI Grand prix  10:00 FEI Intermediaire B  10:50 Prix S:t Georges  12:00 FEI ind mästerskaps  13:30 MsvB:5  15:25 MsvB:1 
 Skrivare    Monica N   Monica N  Monica N  Emma    Emma    Anne W   Anne W
 Susanna  Susanna   Susanna  Monica N  Anne W
  Helene J  Helene J  Helene J  Helene J  Camilla B
 Insläpp  Ann-Sofi   Ann-Sofi   Ann-Sofi  Maria G   Maria G  M-L/Monica  M-L/Monica
Protokoll  Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat  Sekretariat  Sekretariat  Sekretariat
 Speaker Pierre  Pierre   Pierre   Pierre   Pierre   Pierre   Pierre
 Räknare

 Marie-Louise och Monica

 Marie-Louise och Monica

 

  Marie-Louise och Monica   Marie-Louise och Monica    Marie-Louise och Monica Ann-Marie   Marie-Louise och Monica Ann-Marie  Marie-Louise och Monica Ann-Marie

 

 Extra personer Ann-Marie 

 

Städning

   
Läktare l  
Avspärrningar 

 

 
Cafeterian    
Dressyrstaket