Kontakt till Hemsidan, Facebook och Instagram

Hemsidan: Sköts i dag i stor del av Anna Johansson, dit webmailen går. 0702516646.

Hemsidan är vår främsta informationskälla till våra medlemar tillsammans med vår facebooksida.

Mycket tacksam när medlemar skickar in bilder, stora som små reportage som vi i första hand lägger på facebook. Så vi kan sprida vad som händer ibland Mantorpsryttarnas medlemar.

Även information som behöver komma ut, bilder, händelser.

Facebook adminstreras bla. av Marie Westrin, Monica Funge, Johanna Öst

Instagram adminstreras av Christina Almtun