Kontakt till Hemsidan och Facebook 

Hemsidan: Sköts i dag i stor del av Anna Johansson, dit webmailen går. 0702516646.

Hemsidan är vår främsta informationskälla till våra medlemar tillsammans med vår facebooksida.

Mycket tacksam när medlemar skickar in bilder, stora som små reportage som vi i första hand lägger på facebook. Så vi kan sprida vad som händer ibland Mantorpsryttarnas medlemar.

Även information som behöver komma ut, bilder, händelser.

Facebooks sidan Mantorpsryttarna finns Emma Andersson 070-594 72 17 som administratör. Men hon har hjälp från flera som kan administrera sidan.