Kontakt till Hemsidan och Facebook 

Hemsidan: Sköts i dag i stor del av Anna Johansson, dit webmailen går.

Mycket tacksam när medlemar skickar in bilder, stora som små reportage för att hjälpas åt att hålla hemsidan levande. Samtidigt som det är vår främsta informationskälla till våra medlemar tillsammans med vår facebooksida.

Facebooks sidan Mantorpsryttarna tar gärna Emma Andersson 070-594 72 17 sms emot om information som behöver komma ut, bilder, händelser och reportage.