Hedersmedlemar

Följande är av föreningen utsedda till hedersmedlemmar för förtjänstfulla insatser under tidigare år:

  • Roland Johansson
  • Mikael Ridderstad
  • Sara Brink 2012
  • Thomas Andersson 2013
  • Sissi Lilja 2014
  • Mariette Norling 2014
  • Anders Forsberg 2015
  • Sussie Fransson 2015
  • Eva Lindblom 2017
  • Nina Lilja 2018