Välkommen till dressyrsektionens sida! 

 

 

  

Har du några andra förslag om aktiviteter kontakta:

Sissi 0706250440, Anna Johansson 0702516646 eller Anki Karlsson 0706034068

 Dressyrtävlingar under 2018 och ansvariga för dem

9-10/3 Reg dressyr häst Monica Funge
11/3 Reg dressyr ponny Anna Johansson
26-27/5 Nat dressyr ponny Anna Johansson
20/6 Lokal häst Ann-Marie Ståhl
21/6 Lokal ponny
1/9 Unghäst klasser Ann-Marie Ståhl
19-20/10 Nat/reg dressyr häst Monica Funge