2023

2023-01-29 Styrelsemöte

2023-02-19 Styrelsemöte

2023-03-19 Styrelsemöte

2023-04-16 Styrelsemöte

2023-05-14 Styrelsemöte

2023-06-11 Styrelsemöte

2023-08-20 Styrelsemöte

2022

2022-01-30 Styrelsemöte

2022-02-27 Alla handlingar runt årsmötet finns i en separat flik under "Klubben"

2022-04-03 Styrelsemöte

2022-05-15 Styrelsemöte

2022-08-21 Styrelsemöte

2022-09-25 Styrelsemöte

2022-10-30 Styrelsemöte

2022-12-13 Styrelsemöte

 

2021

2021-01-10 Styrelsemöte

2021-02-28 Styrelsemöte

2021-02-28 Årsmöte

                 Konstituerande styrelsemöte

                 Balansrapport 2020

                 Resultatrapport 2020

                 Verksamhetsberättelse 2020

                 Nya stadgar 2021

2021-04-11 Styrelsemöte

2021-05-09 Styrelsemöte

2021-06-13 Styrelsemöte

2021-08-15 Styrelsemöte

2021-09-19 Styrelsemöte

2021-10-31 Styrelsemöte

2020

2020-01-19 Styrelsemöte

2020-02-24 Årsmöte

                 Verksamhetsberättelse 2019

2020-03-08 Styrelsemöte

2020-04-05 Styrelsemöte

2020-09-06 Styrelsemöte

2020-10-25 Styrelsemöte

 

2019

2019-01-20 Styrelsemöte

2019-02-24 Årsmöte

                 Verksamhetsberättelse 2018

2019-03-10 Styrelsemöte

2019-05-19 Styrelsemöte

2019-08-18 Styrelsemöte

2019-10-13 Styrelsemöte

2019-12-03 Styrelsemöte

2018

2018-01-21 Styrelsemöte

2018-02-25 Årsmöte

                Verksamhetsberättelse 2017

2018-03-25 Styrelsemöte

2018-04-29 Styrelsemöte

2018-05-20 Styrelsemöte

2018-06-14 Styrelsemöte

2018-08-19 Styrelsemöte

2018-09-23 Styrelsemöte

2018-10-28 Styrelsemöte

2017

2017-01-22  Styrelsemöte

2017           Verksamhetsberättelse 2016

2017-02-12 Styrelsemöte

2017-02-26  Årsmöte

2017-03-12 Styrelsemöte

2017-04-09 Styrelsemöte

2017-05-21 Styrelsemöte

2017-06-11 Styrelsemöte

2017-08-20 Styrelsemöte 

2017-10-01  Styrelsemöte

2017-11-05 Styrelsemöte

2017-12-17 Styrelsemöte

2016

2016           Verksamhetsberättelse 2015

2016-01-24 Styrelsemöte

2016-02-14 Årsmöte

2016-02-14 Konstituerande styrelsemöte  

2016-04-24 Styrelsemöte 

2016-05-29 Styrelsemöte

2016-09-18 Styrelsemöte

2016-10-23 Styrelsemöte

2016-11-20 Styrelsemöte

 

2015

2015      Verksamhetsberättelse 2014

2015-01-18   Styrelsemöte

2015-02-22  Årsmöte

2015-03-15  Styrelsemöte

2015-04-26 Styrelsemöte

2015-05-24

2015-10-25 Styrelsemöte

2014

2014            Verksamhetsberättelse 2013

2014-02-23  Årsmöte

2014-03-16  Styrelsemöte

2014-04-27  Styrelsemöte

2014-05-25  Styrelsemöte

2014-06-29  Styrelsemöte   Bilaga Arbetsplikt o belöningsystem.

2014-07-17  Styrelsemöte 

2014-11-23  Styrelsemöte

2013

2013-01-13 styrelsemöte

2013-02-13 årsmötesprotokoll

2013-02-12  Verksamhetsberättelse 2012

2013-03-03 styrelsemöte

2013-04-14 styrelsemötesprotokoll

2013-04-14 beslutsprotokoll

2013-05-19 styrelsemötesprotokoll

2013-06-16 Styrelsemötesprotokoll

2013-09-22 Styrelsemötesprotokoll

2013-09-22 Beslutsprotokoll

2013-10-20 Styrelsemötesprotokoll

2013-10-20 Beslutsprotokoll

2013-10-13 Uppföljning; beslutsprotokoll

2013-11-24 Styrelsemötesprotokoll

2012

 

2012-02-19 verksamhetsberättelse 2011

2012-02-12 Årsmöte

 

2012-02-26 Styrelsemötesprotokoll

2012-04-15 Styrelsemötesprotokoll

 

 

 

 

 2011

 

Verksamhetsberättelse

2011-03-08 verksamhetsberättelse 2010

 

2011

2011-01-12 Styrelsemötesprotokoll

2011-02-27 styrelsemötesprotokoll

2011-04-03 styrelsemötesprotokoll

2011-04-03 beslutsprotokoll

2011-05-01 styrelsemötesprotokoll

2011-05-01 beslutsprotokoll