Regler för MiniKM och KM i fälttävlan för Mantorpsryttarnas medlemmar

 

Regler för KM och MiniKM för Mantorpsryttarna i fälttävlan:

-          Tävlande ryttare får endast tävla med en häst/ponny i KM respektive MiniKM.

-          Tävlar ryttare med flera hästar/ponnier som går i KM och MiniKM måste ryttaren
           meddela före första start i dressyr med vilken häst ryttaren tävlar med i KM eller
           MiniKM.

-          Ryttare som tävlar i KM för ridhäst får inte tävla i MiniKM för ridhäst.

-          Ryttare som tävlar i KM för ponny får inte tävla i MiniKM för ponny.

-          Ryttare får tävla i KM eller MiniKM för både häst och ponny.

Syftet med MiniKM är att ge yngre och  mindre erfarna ryttare en inspiration till ytterligare tävlande.

 

Då flera klasser kan ingå i KM eller MiniKM räknas bäst slutresultat oavsett i vilken klass den tävlande deltagit. Ingen jämkning av resultat görs.

 

Regler för ridhäst:

-          KM för ridhäst rids i CNC* eller högre klass.

-          MiniKm rids i H100 och H90. MiniKM är öppen för ekipage som inte placerat sig i CNC*
           eller högre klass de senaste två åren.

 

Regler för ponny:

-          KM för ponny rids i P90 eller högre klass.

-          MiniKM 14- 20 år rids i P80 och P70. MiniKM är öppen för ekipage som inte placerat sig
           i P90 eller högre klass de senaste två åren.

-          MiniKM upptill 13 år rids i P80 och P70. MiniKM är öppen för ekipage som inte placerat
           sig i P90 eller högre klass de senaste två åren.

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.