Under den här fliken kommer vi tillfälligt att lägga in alla dokument som rör årsmötet den 28 februari 2021.

 

Dagordning 

Balansrapport 2020

Resultatrapport 2020

Nya stadgar 2021

Valberedningens förslag till styrelse 2021

 Verksamhetsberättelse 2020