Ponny dressyr 2,3*

13/4 Lördag 2024

Rebecka: 076-040 11 85

Anna: 070-251 66 46

 

Klasser Lätt A:1 Lag 2024 Lätt A:p1 Lätt A:2 Lätt A:4 FEI Lag FEI Mäst
Starter 7 22  10 4 2 14 6
CA Tider se även startlistan.  8-8,52  9-11,50  12,10-13,30  13,50-14,20  14,40-15  15-17,10  17,20-1810

Räknare

 Katrin B Katrin B   Katrin B?  Karin J/ Lina  Karin J /Lina  Karin J Erika  Karin J /Erika
Skrivare

 Tina K 

 Tina K 

 Erika

 Erika

Petra

 Erika

Petra

 Anna L

Ulrika S

Petra

 Anna L

Urika S

Petra

Protokoll hämtare/Insläpp  XXXXXX XXXXXXX  XXXXXXXX  XXXXXX  Kristina Y Kristina Y Kristina Y
Speaker

Elvira/ Marie-Louise?

Elvira/ Marie-Louise?

 

 Elvira/ Marie-Louise?

 Elvira/ Marie-Louise?

 Elvira/ Marie-Louise?

Elvira/ Marie-Louise? Elvira/ Marie-Louise?