Kriterier för lagtävlan

 

Mantorpsryttarna strävar efter att utbilda alla medlemmar, yngre som äldre genom att delta i lagtävlan. Nya medlemmar är välkomna att rida i något av klubbens lag. Mantorpsryttarnas mål är att ha lag på alla nivåer i hoppning, dressyr och fälttävlan. Alla ryttare är välkomna att delta i lag på en nivå som ryttaren och häst/ponny är kvalificerad till och har förmåga att genomföra på ett säkert sätt enligt sin tränare. Alla, såväl nya som gamla medlemmar, konkurrerar om platserna på samma villkor.

 

Inom Östergötlands distrikt avser Mantorpsryttarna att delta med lag i alla divisoner, allsvenskor och DM för hoppning, dressyr och fälttävlan.

 

På nationell nivå efterstävar Mantorpsryttarna på samma sätt att erbjuda alla kvalificerade medlemmar att delta i Lag- SM om tillräckligt antal lagdeltagare finns inom klubben eller i samarbete med andra klubbar få ihop ett lag. Ryttare får lånas in enligt förbundets regler för de olika grenarna.

 

För anmälan av lag ansvarar respektive sektion alt ansvarig för respektive disciplin i styrelsen. För varje lag ska en lagledare utses. Intresse för att vara lagledare anmäls till respektive sektion alternativt utses lagledaren av sektionen. Företrädesvis är lagledaren en förälder inom laget eller en tränare. Föreslagen lagledare ska anmälas till kassör, ordförande och ansvarig för respektive disciplin inom styrelsen. Styrelsen fastslår av sektionerna föreslagna lagledare.

 

Mantorpsryttarna betalar alla startavgifter för lagen. Mantorpsryttarnas kassör betalar startavgifter för lagen på uppmaning av lagledaren alternativt betalar lagledaren startavgift för lagen. Denne ersätts i efterhand, dock ska detta vara överrenskommet inom sektionen.

 

Lag som tävlar på distriktsnivå erhåller en lagpeng på 500 kr för varje lagmedlem och reserver, dock maximalt 3000kr per lag. Lag som tävlar på nationell nivå erhåller en lagpeng på 700kr per lagmedlem, maximalt 3500kr per lag. Vid inlån av ryttare kontakta kassör Jonna Granath för information.

 

Alla lag kan ansöka om extra lagpeng hos styrelsen. Varje lag kan ansöka om en extra lagpeng för extra träning inför tävlan om maximalt 1500 kr extra på distriktsnivå eller 2500kr på nationell nivå. Lagpeng för extra träning kan även användas som ersättning till tränare på tävlingsplatsen. Lag på nationell nivå kan ansöka om en extra lagpeng på 2000kr per lagmedlem, max 10000kr per lag hos styrelsen. Ansökan om extra lagpeng ska ske 2 månader innan utbetalning. Villkorade beslut kan tas av styrelsen. Styrelsen, i samarbete med sektionerna, väger in i sitt beslut om extra lagpeng till vilken nivå lagdeltagaran deltagit som funktionärer på Mantorpsryttarnas tävling och klubbens ekonomi. Lagpengen ska redovisas av lagledaren i lagledarerapporten.

 

Alla lag har skyldighet att rapportera från lagträning och lagtävling på Mantorpsryttarnas hemsida och/eller Facebook och Instagram. 

 

Kriterier för uttagning av lagdeltagare

* För att ett ekipage ska vara aktuellt för lagdeltagande skall detta anses säkert i den aktuella lagtävlingens finalklass.

* Lagen ska tas ut i så god tid som möjligt.

* På distriktslagsnivå utser lagledaren lagdeltagare per omgång. Detta gäller även reserverna, som skall rangordnas.

* I nationella lag bestämmer lagdeltagarna tillsammans med sin lagledare om laget ska tas ut i förväg eller om man ska tävla om platserna.

* Om klubben har två lag i samma serie ska de högst meriterade ekipagen placeras i samma lag.

Lagdeltagarens ansvar

* Delta i alla omgångar, om inget annat överenskommits i samband med laguttagningen.

* Meddela lagledaren i så god tid som möjligt om förhinder att delta uppstår.

* Att vara väl tränad för uppgiften och vara med på lagets gemensamma träningar.

* Anmäla sig till klassen.

* Vara på tävlingsplatsen i god tid. Meddela lagledaren att du kommit till tävlingsplatsen.

* Uppträda trevligt mot alla och vara en värdig representant för klubben.

* Att om dagsformen inte är bra själv kunna avstå sin plats till en reserv, om sådan finns på plats.

 

Lagledarens ansvar

* Anmäla laget/lagen för varje omgång.

* Att tillsammans med laget bestämma vad som skall göras med lagpengen. Som gemensam -träning, -utrustning, -fika mm.

* Ha ett förberedande möte. För division I – III ska en gemensam träning arrangeras. Det är önskvärt att även elitlagen har någon gemensam träning. Men om detta inte går att genomföra så är en avsutten träff ett minimum.

* Utse lagen på distriktsnivå och vara sammanhållande för laguttagning på nationell nivå

* Meddela kassören om behov av betalningar av lagstartavgifter.

* Vara med på tävlingarna, vara tillgänglig för ryttarna och ha koll på laget.

* Utse den eller de som rapporterar från träning och tävlingsomgångarna till Mantorpsryttarnas hemsida och Facebook.

* Att följa upp avslutad serie.

* Lagledarersättning med 300kr/lag och omgång, ersätts i efterhand då redovisning av lagledarrapporten kommit in till kassören.

Alla kontakt med kassöen om uppgifter och underlag ska skickas till mailen kassor@mantorpsryttarna.com  . Ej via sms.