• Betalning: 250 kr per start, omstart samma bana 150 kr. Betalning innan första start till Mateusz via Swish eller Kontant.
  • Avanmälan/efteranmälan:Via email i första hand annars via sms på 073 99 55 211
  • Bangång: Sker gemensamt före första start i varje höjd, samling vid starten, till fots eller till häst. Startar du bland de första så var färdig med uppvärmningen före banvisningen. Ca 5 min ges till framhoppning för första ekipaget innan start i höjden.
  • Generell information: Träningen hålls utomhus på gräs (terrängbanan). Banan består av  lättare terränghinder likt en banan på tävling. Ingen tidtagning sker och ekipaget får fullfölja sin bana inom rimlig tid oavsett antal fel. Domaren/Tränaren, som befinner sig på banan, kan även ge tips eller hjälp vid begäran. Domaren/Tränaren har rätt att avbryta ett ekipage.
  • Framridning/-hoppning: Sker på anvisad plats på terrängbanan. Ta hänsyn till ekipage som rider banan. Framhoppning sker på hinder som anvisas av domaren/tränaren efter banvisning.
  • Startlistor: Ni kommer att rida en och en så se till att hålla er beredda när det börjar bli dags för er tur. Startlistan mailas ut till anmälda på Fredagen 7 juni.
  • Klädsel & utrustning: Hjälm och säkerhetsväst är ett krav. 
  • Parkering: Alla fordon skall parkeras på personbilsparkeringen